Zodiac - Subha.lk
Subha.lk

L o a d i n g . . .

Subha.lk Menu
Log in Register

මේෂ ලග්නයේ පලාපල

සතියේ ලග්න පලාපල - 2024 ජුලි 15 සිට ජුලි 20 දක්වා

හදිසි දේපළ ලැබීමක්

සැනසිලිදායක බව තරමක් දුරට අඩු කරන සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 6,7,8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

අමතර වියදම් බහුල කරන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් යෙදේ. එමෙන්ම පැවැති ගැටලුකාරි බවක් මඟහැරී යයි. හදිසි දේපළ ලැබීමකට හිමිකම් ඇති බවක් පෙනේ. වෙනදාට වඩා යන එන ගමන් ගැන සැලකිලිමත් වන්න. වගකීම් බහුල සතියකි. ගත සිත වෙහෙසා කරන කටයුතු අධිකවන බවක් පෙන්නුම් කරයි.

රැකියාව

අලුත් රැකියා ලාබ හිමිකම් ඇති බවක් පෙන්නුම් කරයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කටයුතුවලට සම්බන්ධ වූ අයට වාසිදායකයි. රැකියාවේ ඉදිරි සැලසුමක් වෙනස් කිරීමට සිදු වෙයි.

අධ්‍යාපනය

ඉදිරි අධ්‍යාපන සැලසුමක් වෙනස් කිරීමට සිදු වෙයි. තරගකාරි කටයුතු කීපයකට සම්බන්ධවීමට සිදුවන බවක් පෙනේ. අලුත් දේ ඉගෙනීමට කටයුතු උදා කරන සතියකි. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් දුර පළාතකට යාමට සිදුවන බවක් පෙනේ.

සෞඛ්‍යය

ශාරිරික වෙහෙසීම් බහුල කරයි. අක්ෂි ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවන බවක් පෙනේ. හදිසි සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජනයවීමට සිදු වන කාලයකි.

අය 07 වැය 04

ජය අංකය - 07

ජය වර්ණය - නිල්

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා


 

Advertisements

subha.lk subha.lk subha.lk

Previous Reports

සැනසිලිදායක බව තරමක් දුරට අඩු කරන සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 6,7,8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

අමතර වියදම් බහුල කරන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් යෙදේ. එමෙන්ම පැවැති ගැටලුකාරි බවක් මඟහැරී යයි. හදිසි දේපළ ලැබීමකට හිමිකම් ඇති බවක් පෙනේ. වෙනදාට වඩා යන එන ගමන් ගැන සැලකිලිමත් වන්න. වගකීම් බහුල සතියකි. ගත සිත වෙහෙසා කරන කටයුතු අධිකවන බවක් පෙන්නුම් කරයි.

රැකියාව

අලුත් රැකියා ලාබ හිමිකම් ඇති බවක් පෙන්නුම් කරයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කටයුතුවලට සම්බන්ධ වූ අයට වාසිදායකයි. රැකියාවේ ඉදිරි සැලසුමක් වෙනස් කිරීමට සිදු වෙයි.

අධ්‍යාපනය

ඉදිරි අධ්‍යාපන සැලසුමක් වෙනස් කිරීමට සිදු වෙයි. තරගකාරි කටයුතු කීපයකට සම්බන්ධවීමට සිදුවන බවක් පෙනේ. අලුත් දේ ඉගෙනීමට කටයුතු උදා කරන සතියකි. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් දුර පළාතකට යාමට සිදුවන බවක් පෙනේ.

සෞඛ්‍යය

ශාරිරික වෙහෙසීම් බහුල කරයි. අක්ෂි ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවන බවක් පෙනේ. හදිසි සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජනයවීමට සිදු වන කාලයකි.

අය 07 වැය 04

ජය අංකය - 07

ජය වර්ණය - නිල්

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා


 

උත්සාහයේ තරමට ප්‍රතිඵල උදා නොකරන සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 3, 4, 5 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

නොගැළපෙන ඇසුරකට සිත යොමු කරන කාලයකි. පවුලේ අයගේ දෝෂාරෝපණයට ලක්වන බවක් පෙන්නුම් කරයි. උපන් ප්‍රදේශයෙන් පිට වාසයට කරුණු ඇති කරයි. ගේ දොර අලංකාරය වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරයි.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතුවලින් ඉහළට යාමට අවස්ථාව උදා කරයි. එමෙන්ම අතමිට සරු කරන සුළු සුළු රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. දරුවන්ට දැනුම ලබා දීමේ රැකියා කටයුතුවල නියැළෙන කාලයකි.

අධ්‍යාපනය

දැනුම බුද්ධිය වර්ධනය වන කටයුතු කීපයකට සම්බන්ධවීමට සිදුවෙයි. වෙනදාට වඩා පොත්පත් කියවීමට ආශාවක් දක්වයි. විභාග ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳ සතුටට පත්විය හැකි කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

සෙම් අමාරු උගුරේ අමාරු වැනි අසනීප ගති වරින් වර මතුවීමට ඉඩ ඇත. එමෙන්ම නින්දට බාධාවන අන්දමේ අසනීප තත්ත්වයකින් පීඩා අත් කරයි.

 

අය 06 වැය 07

ජය අංකය - 09

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - සිකුරාදා


 

අමතර ලැබීම් හිමි වුවත් වැයපස අධික කරන කාලයක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 12,1,2 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි.

 

 

ගෘහ ජීවිතය

යොදාගත් වැඩ කටයුතු කීපයක් ප්‍රමාද කිරීමට සිදුවන බවක් පෙන්නුම් කරයි. ආත්ම ගෞරවයට හානි සිදුවන අන්දමේ කටයුත්තක් සිදුවීමට ඉඩ ඇත. පදිංචියෙහි වෙනසක් සිදු කරන කාලයකි. බලාපොරොත්තු නොවු ජයග්‍රහණයක් හිමිවන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි.

රැකියාව

රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා හිමිකම් ඇති කාලයකි. තමන් කරන රැකියාවට අමතර තවත් රැකියාවක් කිරීමට කටයුතු උදා කරයි. රැකියාවෙන් උසස් තත්ත්වයක් ලැබීමට ඉඩ ඇත.

අධ්‍යාපනය

ඉගෙනීමට දක්ෂතාවයක් ඇතත් තරමක බාධා ඇතිවිය හැකියි. කලා අංශවලට පි‍්‍රයකරන කාලයක් වන අතර ඒවායින් විවිධ ජයග්‍රහණ ද හිමි කරයි. එමෙන්ම විදෙස් අධ්‍යාපනයකට ද සැලසුමක් ඇතිකර ගන්නා කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

වරින්වර ඇති කරන චර්මගත ආබාධයක් හේතුවෙන් පීඩා අත් කරයි. හදිසි සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණයකට ද භාජනය වීමට ඉඩ ඇති බවක් පෙනේ. රුධිරගත සීනි මට්ටම කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන්න.

 

අය 07 වැය 08

ජය අංකය - 09

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - සිකුරාදා


 

වෙනදාට වඩා වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරන කාලයකි. විශ්වාසවන්ත කෙනකුගේ ඇසුරට කටයුතු පත් වේ. අවිවාහකයන්ට සුබදායක කාලයක් වන අතර අඹුසැමි සුහදතාවයට කරුණු ඇති කරයි. දේපළ ගනුදෙනුවක් විසඳා ගැනීමට හැකිවන බවක් පෙන්නුම් කරයි.

රැකියාව

අමතර ලැබීම් සහිත රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. එමෙන්ම රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට සුබදායකයි. ව්‍යාපාර කටයුත්තකින් නොසිතූ අලාභයක් සිදුවීමටද ඉඩ ඇත.

අධ්‍යාපනය

විදෙස් අධ්‍යාපනයක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් ඉටු කරයි. අමතර භාෂාවක් ඉගෙනීම වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදු වෙයි. ගණිත අංශයේ කටයුතුවලින් හදිසි ජයග්‍රහණ හිමි කරයි.

සෞඛ්‍යය

ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කල්පනාකාරි විය යුතු සතියකි. වරින්වර ඇතිවන ක්ලාන්තගතිය හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු වෙයි. රුධිරගත සීනි මට්ටම කෙරෙහිද සැලකිලිමත්වන්න.

 

අය 06 වැය 04

ජය අංකය - 09

ජය වර්ණය - නිල්

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා


 

අවිවේකී ලෙස සතිය උදා කරන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

සැනසිලිදායක බව තරමක් දුරට අඩු කරන කාලයකි. අමතර වගකීම් සහිත කටයුතු කීපයකට සම්බන්ධ වීමට සිදුවෙයි. නිතර තමා හමුවට එන කෙනකු පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. ගේ දොර උත්සව අවස්ථාවක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරයි. හදිසි ගනුදෙනුවකට කටයුතු උදා කරන බවක් පෙනේ.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේදී දුර දිග සිතා බලන්න. වගකීම් බහුල රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. ස්වයං රැකියා කටයුත්තකට අත ගසන සතියකි.

අධ්‍යාපනය

උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන සතියකි. අතපසු වු පාඩම් වැඩ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරයි. අලුත් පාඨමාලාවකට සම්බන්ධවීමට අවස්ථාව සැලසෙන සතියකි.

සෞඛ්‍යය

ශාරීරික වෙහෙසීම් බහුල කරන සතියකි. උදරගත ආබාධයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගනී. වෙනදාට වඩා කෑම බීම ගැන සැලකිලිමත්වන්න.

අය 07 වැය 04

ජය අංකය – 04

ජය වර්ණය – නිල්

සුබ දවස – බදාදා

 


  • ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න. Link : https://subha.lk/astrologers
     

Weekly Horoscope

සබැඳි ලිපි

Privacy Policy, Terms & Conditions
© Copyright 2023 Subha.lk