Zodiac - Subha.lk
Subha.lk

L o a d i n g . . .

Subha.lk Menu
Log in Register

සිංහ ලග්නයේ පලාපල

සතියේ ලග්න පලාපල - 2024 මැයි17 සිට මැයි 23 දක්වා

විවාහ බලාපොරොත්තුවක් ඉටුකරයි

වෙනදාට වඩා උත්සාහයෙන් කටයුතු සිදුකරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 1, 2, 3,4 යන භාවයන් මතින් ගමන්කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

අමතර ගමන් බිමන් බහුල කාලයකි. සහෝදරාදීන්ගෙන් උදවු උපකාර හිමිකරයි. විවාහ අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට යහපත් ය. වෙනදාට වඩා ඇවිදිලි වැඩිකරන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් යෙදේ. දේපළ ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට කටයුතු උදා කරයි.

රැකියාව

සෞන්දර්යාත්මක කටයුතු සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. නිතර රැකියාවේ කටයුතු විනෝදයෙන් මෙන්ම සැහැල්ලුවෙන් කරගෙන යන බවක් පෙන්නුම් කරයි. හදිසි ව්‍යාපාර කටයුත්තක් ආරම්භයට කටයුතු සැලසෙන සතියකි.

අධ්‍යාපනය

ඉගෙනීමේ කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති බාධාකාරී බව මඟහැරී යයි. ගුරුභවතුන්ගේ ප්‍රසාදය මෙන්ම උපකාරද හිමිකරන කාලයකි. කලා අංශයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන අයට විශේෂ වරප්‍රසාද කීපයක් හිමි කරයි.

සෞඛ්‍යය

නින්ද යාම අඩුවීම, පීනස ආදී සෙම් රෝග, හිසේ පපුවේ ආබාධවලට ඉඩ ඇති කාලයකි. වෙනදාට වඩා ශරීර සෞඛ්‍යය මෙන්ම ආහාර පාන ගැන සැලකිලිමත් වන්න.

අය 06 වැය 04

ජය අංකය - 06

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා


 

 

  •  ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.     Link : https://subha.lk/astrologers

Advertisements

subha.lk subha.lk subha.lk

Previous Reports

වෙනදාට වඩා උත්සාහයෙන් කටයුතු සිදුකරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 1, 2, 3,4 යන භාවයන් මතින් ගමන්කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

අමතර ගමන් බිමන් බහුල කාලයකි. සහෝදරාදීන්ගෙන් උදවු උපකාර හිමිකරයි. විවාහ අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට යහපත් ය. වෙනදාට වඩා ඇවිදිලි වැඩිකරන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් යෙදේ. දේපළ ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට කටයුතු උදා කරයි.

රැකියාව

සෞන්දර්යාත්මක කටයුතු සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. නිතර රැකියාවේ කටයුතු විනෝදයෙන් මෙන්ම සැහැල්ලුවෙන් කරගෙන යන බවක් පෙන්නුම් කරයි. හදිසි ව්‍යාපාර කටයුත්තක් ආරම්භයට කටයුතු සැලසෙන සතියකි.

අධ්‍යාපනය

ඉගෙනීමේ කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති බාධාකාරී බව මඟහැරී යයි. ගුරුභවතුන්ගේ ප්‍රසාදය මෙන්ම උපකාරද හිමිකරන කාලයකි. කලා අංශයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන අයට විශේෂ වරප්‍රසාද කීපයක් හිමි කරයි.

සෞඛ්‍යය

නින්ද යාම අඩුවීම, පීනස ආදී සෙම් රෝග, හිසේ පපුවේ ආබාධවලට ඉඩ ඇති කාලයකි. වෙනදාට වඩා ශරීර සෞඛ්‍යය මෙන්ම ආහාර පාන ගැන සැලකිලිමත් වන්න.

අය 06 වැය 04

ජය අංකය - 06

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා


 

 

  •  ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.     Link : https://subha.lk/astrologers

අවිවේකී වූවත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කරන සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 10,11,12,1 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

දුරගමනක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරන සතියකි. එමෙන්ම අසල්වැසි මතභේදයකට කරුණු සැලසෙන බවක් පෙන්නුම් කරයි. දේපළ ගැටලුවක් නිරවුල් කර ගැනීමට නීති පිහිට පැතීමට සිදුවෙයි. ගෘහ ජීවිතයේ කටයුතු වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් වැඩි කරයි.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු ඉතා සැහැල්ලුවෙන් කරගෙන යන සතියකි. ඒ සඳහා විශේෂ පහසුකම් කීපයක්ද හිමි වීමට ඉඩ ඇති බවක් පෙනේ. සෞන්දර්යාත්මක මෙන්ම රූපලාවණ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි.

අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති නොසන්සුන්කාරි බව මගහැරී යයි. අලුත් පොත්පත් මිලදී ගැනීමකට කටයුතු උදා කරන බවක් පෙනේ. කණ්ඩායම් වැඩසටහන්වල නායකත්වයක් ගැනීමට අවස්ථාව උදාවෙයි.

සෞඛ්‍යය

ශරීර වෙහෙස ගෙන දෙන කාලයකි. උදරගත ආබාධයක් හේතුවෙන් පීඩා අත් කරයි. වෙනදාට වඩා ඖෂධ භාවිතයේදී සැලකිලිමත් වන්න. පරම්පරාගත රෝගයක් ඉස්මතු විය හැකි කාලයකි.

අය 05 වැය 04

ජය අංකය – 07

ජය වර්ණය – කහ

සුබ දවස – සිකුරාදා

 

  • ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.
    Link : https://subha.lk/astrologers

වැඩි වගකීම් ප්‍රමාණයක් තමා වෙත පැවරෙමින් සතිය ආරම්භ කරන සිංහ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 7,8,9,10 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

කලබලකාරි ලෙස කටයුතු කීපයක් කරගෙන යන බවක් පෙනේ. නිතර අලුත් හිතවත්කම්වලට මඟ සැලසෙන සතියකි. මවගේ අසනීපයක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරයි. වාහන ගනුදෙනුවක් පිළිබඳ උනන්දුව ඇති කරන බවක් පෙනේ. තීරණ ගැනීමේදී දුර දිග සිතා බලන්න.

රැකියාව

හදිසි ලැබීම් ඇති රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. අත්කම් නිර්මාණ වැනි ස්වයං රැකියා කටයුතුවලට යොමුවන කාලයකි. එමෙන්ම සෞන්දර්යාත්මක රැකියා කටයුතුවලින් විශේෂ වාසි කීපයක් සැලසේ.

අධ්‍යාපනය

මෙතෙක් උදාසීන බවකින් කරගෙන ගිය අධ්‍යාපන කටයුතු නව මුහුණුවරකින් කරගෙන යන බවක් පෙනේ. කණ්ඩායම් වැඩ සටහනක මූලිකත්වයක් ගෙන කටයුතු කරයි.

සෞඛ්‍යය

ශරීර සෞඛ්‍යය අතින් එතරම් යහපත් කාලයක් නොවනු ඇත. පරම්පරාගත රෝගයක් ඉස්මතු විය හැකි බවක් පෙන්නුම් කරයි. හදිසි සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජනය වන සතියකි.

අය 07 වැය 05

ජය අංකය – 04

ජය වර්ණය – තැඹිලි

සුබ දවස – බදාදා


 

සහෝදර බැඳීම්වලට කටයුතු සැලසෙමින් පවතින සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 4, 5, 6 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

නැති වූ දෙයක් නැවත හිමි කරන කාලයකි. මෙතෙක් ප්‍රමාදතා සිදුකළ කටයුතු කීපයක් නැවත ආරම්භ කර ගැනීමට කටයුතු උදා කරයි. ආගමික භක්තියෙන් කටයුතු සිදු කරන කාලයකි. තැන්පත් ධනය වැයවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් සිදු කරන කාලයකි.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු පිළිබඳ වෙනදාට වඩා උනන්දුවක් දක්වන සතියකි. කලා ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා කටයුතුවලට හිමිකම් ඇති කරයි. එමෙන්ම රැකියාවේ කටයුතු සඳහා දුර පළාතකට යාමට සිදුවන බවක් පෙන්නුම් කරයි.

අධ්‍යාපනය

අලුත් දේ ඉගනීමට අවස්ථාව උදා කරයි. අලුත් පොත්පත් මිලදී ගැනීමකටද කටයුතු සැලසේ. කථික තරග, කණ්ඩායම් වැඩසටහන්වල මූලිකත්වයක් ගෙන කටයුතු සිදු කරන කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

ශාරීරික වෙහෙස ගෙනදෙන සතියකි. වරින් වර හටගන්නා උදරාබාධයකින් පීඩා අත් කරයි. වෙනදාට වඩා තමා ගන්නා ආහාරපාන ගැන සැලකිලිමත් වන්න.

අය 06 වැය 05

ජය අංකය - 04

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා

සැනසිලිදායක බව තරමක් දුරට අඩුවන සතියක් බව පෙන්නුම් කරන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 1, 2, 3 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

අමතර ආදායම් මාර්ග යෙදුණත් ඒවා එතරම් දුරට සාර්ථක නොවන බවක් පෙන්නුම් කරයි. පවුලේ කටයුතු සම්බන්ධ මූලිකත්වයක් ගැනීමට සිදුවන බවක් පෙනේ. ප්‍රමාදවෙමින් පැවැති ණය ගනුදෙනුවක් සාර්ථකවන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති ගැටලුකාරී බවක් මඟහැරී යන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කටයුතුවල නියැළී සිටින අයට වෙනදාට වඩා අතමිට සරුකරන බවක් පෙනේ. සෞන්දර්යාත්මක කටයුතු සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. තනතුරු ලාබ අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට සුබදායකයි.

අධ්‍යාපනය

මෙතෙක් වෙහෙසකාරී ලෙස කරගෙන ගිය අධ්‍යාපන කටයුතු නිරවුල් ලෙස කරගෙන යෑමට අවස්ථාව උදා කරයි. අලුත් පාඨමාලාවකට සම්බන්ධවීමට කටයුතු සැලසෙන සතියකි.

සෞඛ්‍යය

හිස ආශි‍්‍රත ඇතිවන ආබාධයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවෙයි. හදිසි ප්‍රතිකාර පතා දුර පළාතකට යාමට කටයුතු උදා කරයි.

 

අය 06 වැය 04

ජය අංකය - 03

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - සිකුරාදා

Weekly Horoscope

සබැඳි ලිපි

Privacy Policy, Terms & Conditions
© Copyright 2023 Subha.lk