Zodiac - Subha.lk
Subha.lk

L o a d i n g . . .

Subha.lk Menu
Log in Register

තුලා ලග්නයේ පලාපල

සතියේ ලග්න පලාපල - 2024 මැයි17 සිට මැයි 23 දක්වා

වාහන ලාබයක්

පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 11, 12, 1, 2 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

පවුලේ සැපත සතුට වෙනුවෙන් විශේෂ පියවර කීපයක් ගැනීමට සිදුවන සතියකි. වෙනදාට වඩා අමතර වෙහෙසීම් වැඩි කරයි. මවු පාර්ශ්වයෙන් උදවු උපකාර හිමිවන සතියකි. වාහන ගනුදෙනුවක් හේතුවෙන් වාසි සැලසෙන බවක් පෙනේ.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ අමතර වගකීම් වැඩි කරයි. උත්සාහය හා උනන්දුව මත අලුත් ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවෙයි. තනතුරු ස්ථිරවීමක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් ඉටු කරයි.

අධ්‍යාපනය

ධාරණ ශක්තිය වැඩි කරන සතියකි. විවිධ බාධා පැන නැඟුණත් උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන බවක් පෙනේ. සහජ දක්ෂතා ඉස්මතු වන කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

ශාරීරික වෙහෙස මහන්සිය ගෙනදෙන සතියකි. නිදන්ගත රෝග, වාත අමාරු ආදිය ඉස්මතුවිය හැකි කාලයක් බැවින් ඒ පිළිබඳ සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන්න.

අය 08 වැය 05

ජය අංකය - 07

ජය වර්ණය - දම්

සුබ දවස - ඉරිදා

 

 


  •  ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.     Link : https://subha.lk/astrologers

Advertisements

subha.lk subha.lk subha.lk

Previous Reports

පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 11, 12, 1, 2 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

පවුලේ සැපත සතුට වෙනුවෙන් විශේෂ පියවර කීපයක් ගැනීමට සිදුවන සතියකි. වෙනදාට වඩා අමතර වෙහෙසීම් වැඩි කරයි. මවු පාර්ශ්වයෙන් උදවු උපකාර හිමිවන සතියකි. වාහන ගනුදෙනුවක් හේතුවෙන් වාසි සැලසෙන බවක් පෙනේ.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ අමතර වගකීම් වැඩි කරයි. උත්සාහය හා උනන්දුව මත අලුත් ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවෙයි. තනතුරු ස්ථිරවීමක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් ඉටු කරයි.

අධ්‍යාපනය

ධාරණ ශක්තිය වැඩි කරන සතියකි. විවිධ බාධා පැන නැඟුණත් උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන බවක් පෙනේ. සහජ දක්ෂතා ඉස්මතු වන කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

ශාරීරික වෙහෙස මහන්සිය ගෙනදෙන සතියකි. නිදන්ගත රෝග, වාත අමාරු ආදිය ඉස්මතුවිය හැකි කාලයක් බැවින් ඒ පිළිබඳ සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන්න.

අය 08 වැය 05

ජය අංකය - 07

ජය වර්ණය - දම්

සුබ දවස - ඉරිදා

 

 


  •  ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.     Link : https://subha.lk/astrologers

අමතර ලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වන අතර, මේ සතියේ ඔබේ ලග්නයට අනුව සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 8,9,10,11 යන භාවයන් මතිනි.

ගෘහ ජීවිතය

වගකීම් බහුලවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් යෙදේ. වෙනදාට වඩා යන එන ගමන් ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දේපළ ගනුදෙනුවකට ඉඩකඩ ඇති බවක් පෙනේ. නිතර පවුලේ අයගෙන් දුරස්ව කටයුතු කිරීමට සිදු වෙයි. වෙනදාට වඩා පිනට දහමට ලැදි කාලයකි.

රැකියාව

රැකියාවේ විශේෂ වරප්‍රසාද කීපයකට හිමිකම් ඇති කරයි. එමෙන්ම රැකියා ස්ථානයේ අය අතර හොඳ හිත දිනාගෙන කටයුතු කිරීමට සිදු වෙයි. ජලාශි‍්‍රත කටයුතු සම්බන්ධ රැකියා කටයුතුවලට හිමිකම් ඇති බවක් පෙනේ.

අධ්‍යාපනය

විශේෂ අධ්‍යාපන චාරිකාවකට සහභාගිවීමට අවස්ථාව උදා කරයි. උසස් අධ්‍යාපනික කටයුතුවලින් විශේෂ ජයග්‍රහණ බලාපොරොත්තු විය හැකි කාලයකි. අමතර භාෂාවක් ඉගෙනීමට වෙහෙසක් දරන සතියකි.

සෞඛ්‍යය

වරින් වර හට ගන්නා අජීර්ණ ආබාධයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු වන සතියකි. වෙනදාට වඩා ආහාරපාන ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වන්න. හදිසි වැටීම් තැලීම් වැනි සුළු සුළු අනතුරුවලට ලක්වීමට ඉඩ ඇති සතියකි.

 

අය 07 වැය 04

ජය අංකය – 07

ජය වර්ණය – තැඹිලි

සුබ දවස – බදාදා

 

 

  • ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.
    Link : https://subha.lk/astrologers

හදිසි ආදායම් මාර්ග කීපයකට කටයුතු සැලසෙමින් සතිය ආරම්භවන තුලා ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 5,6,7,8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

අවිවේකී ලෙස සතිය ආරම්භ කරයි. සමාජ සේවා කටයුතු කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වන බවක් පෙනේ. පැරැණි හිතවත්කම් අලුත්වන කාලයකි. මවට හෝ මවුපස ඥාතියකුට ඇප උපස්ථාන කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙන කාලයකි.

රැකියාව

ජලාශි‍්‍රත කටයුතු සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. භූමියෙන් ලාභ ගෙන දෙන කාලයකි. මෙතෙක් කරගෙන ආ රැකියාවක තනතුරු ස්ථිරවීමක් සිදු වීමට ඉඩ ඇති බවක් පෙනේ.

අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට මුදල් අගහිඟතා මතුවුවත් කෙසේ හෝ ඒවා කර ගැනීමට මාර්ග පෑදේ. තාක්ෂණික අංශයේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලින් විවිධ කුසලතා ඉස්මතු විය හැකි අතර, ඒවාට සම්මාන සහතිකද හිමි කරයි.

සෞඛ්‍යය

ශරීර සෞඛ්‍යය තරමක් දුරට යහපත් වන බවක් පෙනේ. පැවැති අසනීප තත්ත්වයකින් සුවය හිමිකරයි. සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ සතුටුදායක බවක් පෙන්නුම් කරයි. ඖෂධ භාවිතයේදි සැලකිලිමත් වන්න.

 

අය 07 වැය 05

ජය අංකය 03

ජය වර්ණය – නිල්

සුබ දවස – සඳුදා


 

නිතර සමාජ සේවා කටයුතු කෙරෙහි සිත යොමුකරමින් පවතින සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 2, 3, 4 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

වෙනදාට වඩා ඇවිදිලි වැඩි කරයි. හිතවත්කම් අලුත්වන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් සිදු කරයි. දේපළ ගනුදෙනුවක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති කාලයකි. මවට හෝ මවුපස ඥාතියකුට උපකාරයක් කිරීමට මඟ සැලසේ. තමා සතු දෙයක් නැතිවීමට ඉඩ ඇති කාලයක් බැවින් කල්පනාවෙන් පසුවන්න.

රැකියාව

ජලාශි‍්‍රත කටයුතු සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. එහෙත් මෙතෙක් කරගෙන ගිය රැකියා කටයුතුවලට නොසිතූ අවහිරතා මතුවීමට ඉඩ ඇත. අමතර රැකියා ලැබීම් අතින් එතරයම් යහපත් කාලයක් නොවනු ඇත.

අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට අවහිරතා මතු කරයි. අමතර පාඨමාලාවක් හැදෑරීම වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදුවේ. හදිසි පොත්පත් මිලදී ගැනීමක් සිදුකරන කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

ශරීර වෙහෙස මහන්සිය ගෙන දෙන සතියකි. යටපත් වූ පාදයේ ආබාධයක් නැවත මතු කරයි. නිතර රැධිරගත සීනි මට්ටම කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතු බවක් පෙනේ.

අය 07 වැය 05

ජය අංකය - 02

ජය වර්ණය - රතු

සුබ දවස - ඉරිදා

පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ වෙනදාට වඩා උනන්දුවක් දැක්විය යුතු සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු 11, 12, 1 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

සැනසිලිදායක බව තරමක් දුරට අඩුකරන සතියකි. නිතර පවුලේ කෙනකු වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදුවෙයි. අමතර ලැබීම් අතින් යහපත් බවක් පෙන්නුම් කරයි. හදිස්සියේ සිදුවන වාහන ගනුදෙනුවක් හේතුවෙන් ගැටලු කීපයක් මතු කරයි. දුරගමනකට කටයුතු සූදානමක් ඇති කර ගන්නා සතියකි.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ සිතේ චංචල බවක් ඇති කරයි. ස්ථිර ලෙස එක රැකියාවක නිරත නොවන බවක් පෙනේ. එමෙන්ම රැකියා ස්ථානයේ අය අතර ගැටලු ඇති කර ගන්නා කාලයෙකි.

අධ්‍යාපනය

නොසිතූ ලෙස උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධ බලාපොරොත්තු කඩවීමක් සිදු වෙයි. විදෙස් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ බලාපොරොත්තුවක් වෙනස් කිරීමට සිදු වෙයි. අලුත් පොත්පත් මිලදී ගැනීමකට කටයුතු උදා කරන බවක් පෙනේ.

සෞඛ්‍යය

පාදයේ ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවන සතියකි. එමෙන්ම නහරගත ආබාධයකටද ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට සිදුවෙයි. ඖෂධ භාවිතයේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු සතියකි.

අය 06 වැය 05

ජය අංකය - 04

ජය වර්ණය - තැඹිලි

සුබ දවස - බදාදා

Weekly Horoscope

සබැඳි ලිපි

Privacy Policy, Terms & Conditions
© Copyright 2023 Subha.lk