Zodiac - Subha.lk
Subha.lk

L o a d i n g . . .

Subha.lk Menu
Log in Register

කුම්භ ලග්නයේ පලාපල

සතියේ ලග්න පලාපල - 2024 මැයි17 සිට මැයි 23 දක්වා

හවුල් ව්‍යාපාර සාර්ථක වෙයි

සැනසිලිදායක ලෙස සතිය උදා කරන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 7, 8, 9, 10 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

උනන්දුවෙන් උත්සාහයෙන් කටයුතු සිදුකරන කාලයකි. නාඳුනන පිරිසක් අතර වුවත් ඉතා සුහදශීලිව කටයුතු කරයි. සමාජයේ කැපී පෙනීමට, ප්‍රසිද්ධියට කරුණු යෙදේ. බාහිර අලංකාරයට පිරිසුදුකමට කැමැති නමුත් චාම් දිවියක් ගත කරයි.

රැකියාව

හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරන බවක් පෙනේ. සමහර විට රජයේ රැකියා ලාභ ද පෙන්නුම් කරයි. ගෘහ කර්මාන්ත ආශි‍්‍රත සුළු සුළු රැකියා කරගෙන යන කාලයකි.

අධ්‍යාපනය

ධාරණ ශක්තිය බලවත් කාලයකි. සුළු දේවල් පවා මතකයේ රඳවා ගැනීමට ශක්තිය ලැබේ. සාහිත්‍ය කලා අංශයට බරවේ. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී විය යුතු කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

ශරීර සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. ශරීරයේ සුළු සුළු කැපුම් කෙටුම් තුවාල සිදුවිය හැකිය. වතුරට පි‍්‍රය නමුත් වතුරෙන් අගුණ කාලයකි.

 

අය 05 වැය 03

ජය අංකය - 04

ජය වර්ණය - රතු

සුබ දවස - ඉරිදා


 

  •  ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.     Link : https://subha.lk/astrologers

Advertisements

subha.lk subha.lk subha.lk

Previous Reports

සැනසිලිදායක ලෙස සතිය උදා කරන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 7, 8, 9, 10 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

උනන්දුවෙන් උත්සාහයෙන් කටයුතු සිදුකරන කාලයකි. නාඳුනන පිරිසක් අතර වුවත් ඉතා සුහදශීලිව කටයුතු කරයි. සමාජයේ කැපී පෙනීමට, ප්‍රසිද්ධියට කරුණු යෙදේ. බාහිර අලංකාරයට පිරිසුදුකමට කැමැති නමුත් චාම් දිවියක් ගත කරයි.

රැකියාව

හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරන බවක් පෙනේ. සමහර විට රජයේ රැකියා ලාභ ද පෙන්නුම් කරයි. ගෘහ කර්මාන්ත ආශි‍්‍රත සුළු සුළු රැකියා කරගෙන යන කාලයකි.

අධ්‍යාපනය

ධාරණ ශක්තිය බලවත් කාලයකි. සුළු දේවල් පවා මතකයේ රඳවා ගැනීමට ශක්තිය ලැබේ. සාහිත්‍ය කලා අංශයට බරවේ. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී විය යුතු කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

ශරීර සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. ශරීරයේ සුළු සුළු කැපුම් කෙටුම් තුවාල සිදුවිය හැකිය. වතුරට පි‍්‍රය නමුත් වතුරෙන් අගුණ කාලයකි.

 

අය 05 වැය 03

ජය අංකය - 04

ජය වර්ණය - රතු

සුබ දවස - ඉරිදා


 

  •  ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.     Link : https://subha.lk/astrologers

අමතර සැලසුමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ කරන කුම්භ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 4,5,6,7 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

ලැබීම් අතින් යහපත් සතියකි. නිතර පවුලේ සතුට සැනසීමට හේතු ඇති කරයි. වෙනදාට වඩා අතමිට සරු කරන කටයුතු කීපයක් යෙදේ. පවුලේ භෝජන සංග්‍රහයක් වෙනුවෙන් සැලසුමක් සකස් කර ගනී. පැරැණි හිතවත්කමක් අලුත් කරන සතියකි.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ අවිවේකී බවක් ඇති කරයි. එමෙන්ම රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේදි දුර දිග සිතා බලන්න. තාක්ෂණික අංශයේ රැකියා කටයුතුවල නියැළී සිටින අයට සුබදායකයි.

අධ්‍යාපනය

අලුත් පොත්පත් මිලදි ගැනීමක් වෙනුවෙන් අමතර වියදමක් දැරීමට සිදු වෙයි. අලුත් දේ ඉගෙනීමට කටයුතු උදා කරන සතියකි. විදෙස් ගත අධ්‍යාපනයකට සැලසුමක් ඇතිකර ගන්නා කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

වරින්වර ඇතිකරන සෙම් ආමරුවක් , උගුර ආශි‍්‍රත ආබාධයක් හේතුවෙන් පීඩාගෙන දෙන බවක් පෙනේ. ඖෂධ පාවිච්චියේදි සැලකිලිමත් විය යුතු කාලයකි.

 

අය 08 වැය 06

ජය අංකය – 07

ජය වර්ණය – රතු

සුබ දවස – බදාදා

 

 


  • ඔබට වඩාත් මේ පිළිබඳව සහ ඔබගේ ජන්මපත්‍රය පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යද? ලංකාවේ ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂවේදීයෙකුගෙන් ඒ සම්බන්දව විමසන්න.
    Link : https://subha.lk/astrologers

උත්සාහයෙන්් කටයුතු සිදුකරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 1,2,3,4 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.

ගෘහ ජීවිතය

ශාරීරික වෙහෙස ඇති වුවත් එදිනෙදා කටයුතු ක්‍රමවත් ලෙස කරගෙන යන බවක් පෙන්නුම් කරයි. නිතර විනෝදයට බරව කටයුතු සිදු කරන කාලයකි. දරුවකුගේ කටයුතු වෙනුවෙන් අමතර වෙහෙසීම් ඇති කරයි. ණය ගනුදෙනුවකින් නිදහස සැලසෙන බවක් පෙනේ.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේදී දුරදිග සිතා බලන්න. හිතුවක්කාර ලෙස තීරණ ගැනීමෙන් තමාට අවාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති කරයි. පිරිස් පාලනය සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කාලයකි.

අධ්‍යාපනය

මෙතෙක් කරගෙන ආ අධ්‍යාපන කටයුතුවල ප්‍රගතියක් දැකිය හැකි කාලයකි. නිතර කණ්ඩායම් වැඩසටහන්වලදී මූලිකත්වයක් ගැනීමට සිදු වේ. අලුත් පොත්පත් මිලදී ගැනීමකට කටයුතු උදාකරන බවක් පෙනේ.

සෞඛ්‍යය

සෙම් රෝග, උගුර ආශි‍්‍රත ආබාධවලින් පීඩා ඇතිකරන කාලයකි. ජලය සම්බන්ධ කටයුතුවලින් පරිස්සම්වීම වැදගත් වන සතියකි. රුධිරගත සීනි මට්ටම කෙරෙහිද සැලකිලිමත් වන්න.

 

අය 06 වැය 04

ජය අංකය – 09

ජය වර්ණය – කහ

සුබ දවස – සිකුරාදා


 

අමතර ලැබීම් අතින් යහපත් කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 10, 11, 12 යන භාවයන් මතිනි.

ගෘහ ජීවිතය

තරමක් දුරට සැනසිලිදායක බවක් ඇති කරයි. මෙතෙක් ප්‍රමාදවෙමින් පැවැති කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවෙයි. නිතර විනෝදයට බරව කටයුතු සිදුකරන බවක් පෙනේ. විසිතුරු දේ මිලයට ගැනීමට සිත පෙලඹෙන කාලයකි.

රැකියාව

අලුත් රැකියා මාර්ගයකට සිත යොමු කරයි. එමෙන්ම වගකීම් බහුල රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති බවක් පෙනේ. පිරිස් පාලනය සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට සිත යොමුකරන කාලයකි. නිතර අතමිට මුදල් ගැවසෙන රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇත.

අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධ අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරන කාලයකි. ගුරු දෙගුරුන්ගේ ප්‍රසාදයට පත්වන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් සිදු කරයි. විදෙස් අධ්‍යාපනයකට සැලසුමක් ඇති කර ගන්නා කාලයකි.

සෞඛ්‍යය

වරින් වර ඇති කරන සෙම් අමාරු හේතුවෙන් පීඩාගෙන දෙන සතියකි. පරම්පරාගත රෝගයක් ඉස්මතු විය හැකි කාලයක් බැවින් ශරීර සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.

අය 06 වැය 03

ජය අංකය - 07

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා

ආදායම් මාර්ගවල වෙනස්කම් කීපයක් සිදුකරමින් පවතින සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 7, 8, 9 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි.

ගෘහජීවිතය

උත්සාහයේ තරමට ප්‍රතිපල අත් නොවන බවක් පෙන්නුම් කරයි. එහෙත් විවාහ ගිවිස ගැනීමක් සාර්ථකවන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි. පවුලට අලුත් ඥාතියකු සම්බන්ධ විය හැකි කාලයකි. ණය ගනුදෙනුවකින් නිදහස්වීමට හැකිවන බවක් පෙන්නුම් කරයි.

රැකියාව

රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ ඇතිවන ගැටලුකාරී බව දුරදිග යා හැකිය. නිතර ආයතන ප්‍රධානීන් සමඟ මතභේදකාරී බවක් ඇති කර ගනී. ස්වයං රැකියා කටයුතුවලින් වෙනදාට වඩා අතමිට සරු කරන කාලයකි.

අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට සම්බන්ධවීමට අවස්ථාව යෙදෙන සතියකි. එමෙන්ම සරසවි වරම් අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට වගකීම් වැඩිකරයි. අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් දුර පළාතකට යාමට සිදුවන බවක් පෙනේ.

සෞඛ්‍යය

ශරීර සෞඛ්‍යයට බාධා වන අන්දමේ කරුණු කීපයක් යෙදේ. පෙණහැල්ල ආශි‍්‍රත ආබාධයකට හෝ සෙම් අමාරුවකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවෙයි.

 

අය 06 වැය 05

ජය අංකය - 06

ජය වර්ණය - නිල්

සුබ දවස - සඳුදා

Weekly Horoscope

සබැඳි ලිපි

Privacy Policy, Terms & Conditions
© Copyright 2023 Subha.lk