Blogs - Subha.lk
Subha.lk

L o a d i n g . . .

Subha.lk Menu
Log in Register

සාර්ථක විවාහයකට දේහ ලක්ෂණ අනුසාරයෙන් යුවතිපතියන් තෝරා ගනිමු

1 month ago 7 Min read
Subha.lk

පිට

ලෝම අධික පිට ඇත්තී වැන්දඹු වෙයි. නහර සහිත නැමුණු පිට ඇත් නම් අසුබ වෙයි. මසින් පිරුණු පිට ඇත්නම් ස්වාමියාට ප්‍රිය වෙයි. ඇද නැතුව මසින් වැඩි සැඟවුණු පිට කටුව ඇති ස්ත්‍රීය අනුභද්‍රා නම් වරංගනාවකි.

බෙල්ල

වට වූ පිරුණු දිග් වූ බෙල්ල ඇති ස්ත්‍රීය ස්වාමියාට සැප ගෙන දෙයි. බෙල්ල කෙටි වීම ස්වාමියාට සැප අඩු කරයි. බෙල්ලේ රේඛා 3 ක් පෙනේ නම් එය ඉතා සුබ ලක්‍ෂණයක් වෙයි. බෙල්ල පැතලි නම් ස්වාමි සැප අඩුය.

කම්මුල

මස් ඇති පිරුණු සිනා පිරි කම්මුල ඇත්තී වාසනාවන්තියකි. මස් අඩු රළු වකුටු කම්මුල ඇත්තී දුක් ලබන කාන්තාවකි. සිනා සෙන විට මැදි වළ ගැසුණු කම්මුල් ඇති කාන්තාව නිතර ප්‍රීතියෙන් සිටින්නීය.

තොල්

යටි තොල වටව සිනිදුව බඳු වදමල් මෙන් පැහැපත්ව තිබේ නම් උතුමන් ප්‍රිය කරන කාන්තාවකි. රළුව එල්ලා වැවෙන මස් රහිත කළු වූ යටි තොල ඇති කාන්තාව ස්වාමි සැපය අඩු කරයි.

දත්

සමව කුඩාව කිරිවන් පැහැ දත් දෙතිස ඇත්තී පින්වත් කාන්තාවකි. කසාවන් හෝ කළුව මහත්ව පළල්ව සක් කැබලි වැනි දත් පිහිටියේ නම් පින් අඩු කාන්තාවකි. යටි ඇන්දේ දත් වැඩි කාන්තාව මවගෙන් වෙන්වේ විකෘති ආකාර දත් ඇති කාන්තාව වැන්දඹු වේ.

නාසය

කුඩා සිදුරු ඇති සම වට වූ පුට ඇති නාසය ඇත්තී පින්වන්තය. අගින් වක්වූ නාසය ඇත්තී වැන්දඹු වේ. පැතිලි නාසය ඇත්තී දාසියකි එල්බෙන නාසය ඇතිනම් ඇය කලහා ප්‍රිය කරයි.

ඇස්

මුවන්ගේ ඇස් වැනි ඇස් ඇතිනම් පින්වන්තය. බළල්, මී, කොබෙයි යන සතුන්ගේ ඇස් වැනි ඇස් ඇති නම් ඇය නපුරුය. දකුණ ඇස වපර වූයේ නම් වැන්දඹු වේ. වම් ඇස වපර වූයේ නම් පරපුරුෂයන් සොයයි. බිඟුවන් ඇස් ඇත්තී ස්වාමියා ධනවත් කරයි. කළුපැහැ ඝන සැහැල්ලු ඇසිපිය ඇත්තී හිමියාට ප්‍රියවන සුළුය. නිතර ඇසිපිය ගසන්නේ මානය වැඩි ගුණ හීන කාන්තාවන්ය. නීලවර්ණ මොලොක් ඇස්බැම ඇත්තී වාසනාවන්තය. ඇස් බැම දෙක හාවී නම් නිතර දුක් ලබන කාන්තාවකි.

කන්

කන් දෙක එල්ලෙන ස්වභාව ඇත්නම් ඉතා යහපත්ය.

නළල

නළල් තලය උස්ව මොලොක්ව අඟල් 3 ක ප්‍රමාණවත් ව අඩ සඳාකාරව ඇතිනම් වාසනාවන්තය.

මෞලි ලක්‍ෂණ (කොණ්ඩය)

කෙස් වැටිය ඇතකුගේ කුම්භස්ථලය වැනි වූයේ නම් පුණ්‍ය ලක්‍ෂණයකි. මී මැසි පෙළක් මෙන් පැහැතිව අගින් නැමුනු සිහින්ව කෙස් ඇතිවූයේ නම් එයද පුණ්‍ය ලක්‍ෂණයකි. ඝන වූ රළු වූ හිස කෙස් ඇති නම් දුක් විඳින කාන්තාවකි.

තල කැළල්

නළල මැද හෝ බැම දෙක අතර මැස්සකු වැනි ලපයක් ඇතිනම් හිමියාගේ සහකරුගේ හා මෙහෙකරුවන්ගේ සැප ලබන කාන්තාවකි. කම්මුල් මැද ලපය රතු නම් මහ පින් ඇත්තියෙකි. පියවුරු දෙක අතර රතු ලපයක් ඇති නම් අවට ලෝකයාගේ ආදරය දිනාගනිමින් රජ සැප ලබන කාන්තාවකි. නාසයේ අග රතු ලපයක් ඇතොත් ඕතොමෝ ධනවන්තියක් වේ. එය කළු වුවහොත් පරපුරුෂයන් කරා යයි. නාභියෙන් පහත තල කැළලක් ඇතොත් ඈ පින්වන්තයි. නලලේ ත්‍රීශූල ලක්‍ෂණයක් ඇතොත් ඈ සේනාධිපතිනියක් වන්නීය.

මේ ආකාරයටම පුරුෂ ලක්‍ෂණ ද පොත පතේ දක්වා ඇත. ගමන් විලාශය අනුවද ශරීර ලක්‍ෂණ විවිධ වේ. එම නිසා ආවේනික ලක්‍ෂණ හා ආරූඩ කරගත් ලක්‍ෂණද ඇති නිසා ඒවා වෙන වෙනම හඳුනාගත යුතුය. එනම්,

යමෙකුගේ ශරීරයේ බමරුන් මෙන් කළු පැහැති සිනිදු රෝමයන් තිබේ නම් උත්තම පුරුෂ ලක්ෂණයකි. එසේම යම් පුරුෂයෙකුගේ පපුවේ රෝම තිබීම සත් පුරුෂ ලක්‍ෂණයක් වන අතර රෝම නොමැති වීම අසත්පුරුෂ ලක්‍ෂණයකි. නහය අගින් නැමුනේ නම් මෝඩයෙකි. නිතර ඇස්පිල්ලම් ගසන්නේ නම් චංචල සිත් ඇති කපටියෙකි. කථා කරන විට හිස කසන්නේ නම් එය කපටි කමෙහි ලක්‍ෂණයකි. මසින් හීන වූ කම්මුල් ඇත්තා අවසනාවන්තයෙකි. රෝස පාට තොල් ඇත්තා බුද්ධිමතෙකි. විෂම තොල් ඇත්තා බිය ගුල්ලෙකි. මැදින් එබීගිය නාස ඇත්තා මෝඩයෙකි. වක් හැඩය ගත් කුඩා නාසය ඇත්තා ගුණවන්තයෙකි.

එක් එක් පුද්ගලයාට ආවේනික වූ ගමන් විලසද ඇත්තේය. බිම බලාගෙන ගමන් කරන්නා කල්පනා කාරයෙකි. හිතුවක්කාර අදහස් ඔහු සතුව ඇත. අභිමාවත් ලෙස සෘජුව ගමන් කරන පුරුෂයා යුක්ති ගරුක මෙන්ම නීති ගරුක පුද්ගලයෙකි. කරන දේ හරියට කිරීම ඔහුගේ කැපී පෙනෙන ලක්‍ෂණයකි. අතේ ඇඟිලි නමාගෙන වටපිට බලමින් ගමන් කරන්නා දෙගිඩියාවෙන් කාලය ගෙවන්නෙකි. ඇඟිලි තදින් මිට මොලවාගෙන යන්නා ස්ථිර අධිෂ්ඨානය ඇති ධෛර්ය වන්තයෙකි. ඔවුන්ට තමාගේ සිත පාලනය කර ගැනීම අපහසුය. අතක් වනමින් පිටුපස බලමින් ගමන් කරන්නා උපක්‍රමයෙන් ධනය උපයන්නෙකි. නිතර පස්ස බලමින් ගමන් කරන්නා හිතේ සැකයක් ඇත්තෙකි. පණ නැති අයෙකු මෙන් අත්දෙක දෙපසින් එල්ලාගෙන වාගේ ගමන් කරන්නා දැඩි ගොරෝසු සිත් ඇත්තෙකි. පිටිපසට අත් බැඳගෙන යන්නා ඕනෑවටත් වඩා ප්‍රවේශම් වන්නෙකි. පියවර මනිමින් අලස ස්වභාවයෙන් ගමන් කරන්නා ආත්මශක්තිය හීන අයෙකි. ප්‍රමාණවත් ලෙස අත් තබා ගෙන අඩි ඔසවමින් ගමන් කරන්නා සෘජු අවංක පුද්ගලයෙකි. සාක්කුවේ අත් දමාගෙන යන්නා තම අදහස් සඟවා ගත්තෙකි.

මේ ආකාරයට ස්ත්‍රී පුරුෂ ලක්‍ෂණ රාශියක් අපට දැක්විය හැකිය.

 

 

බණ්ඩාරගම, සම්පත් එස්. කල්පගේ
ජ්‍යොතිෂවේදී, 

Advertisements

subha.lk subha.lk subha.lk
Privacy Policy, Terms & Conditions
© Copyright 2023 Subha.lk